Psychologiepraktijk

Mentaal  Sterker   

Verzekerde zorg

De zorg die Mentaal Sterker biedt, valt binnen de basisverzekering. Mentaal Sterker is aangesloten bij Vicino NHN. Voor meer informatie over Vicino kunt u terecht op  https://www.vicinonhn.nl 

Vicino heeft met alle zorgverzekeraars voor 2024 overeenkomsten gesloten. Dat betekent voor u dat uw behandeling kan worden vergoed vanuit uw basisverzekering. Uw eigen risico (van minimaal 385 euro) wordt wel altijd eerst aangesproken.

Om voor vergoede zorg in aanmerking te komen, heeft een verwijzing van uw (huis)arts nodig. Uw klachten moeten passen binnen de basis GGZ, er moet sprake zijn van een erkende stoornis. Dit beoordeelt uw (huis)arts bij verwijzing en bespreken we tijdens de intake. 

Niet alle stoornissen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Onderstaande problemen en stoornissen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering: 

  • aanpassingsstoornissen      
  • burn-out wanneer deze veroorzaakt is door werk. Soms is er echter sprake van andere problematiek, waarvoor behandeling wel vergoed wordt, zoals: depressie, angst of een somatoforme stoornis.
  • existentiële problematiek
  • levensfase problematiek
  • specifieke fobieën 
  • relatie en gezinsproblemen
  • seksuele problemen
  • slaapproblemen
  • psycho-sociale problematiek (vereenzaming bijvoorbeeld).
E-mailen
Bellen