Psychologiepraktijk

Mentaal  Sterker   

Welke klachten?

Mentaal Sterker is een psychologiepraktijk voor generalistische basis ggz. Volwassenen kunnen bij de praktijk terecht met o.a. de volgende klachten en/of problemen: 

·       Angst- en paniekklachten

·       Depressieve- en stemmingsklachten

·       Traumatische ervaringen en PTSS

·       Stressklachten

·       Sociaal-fobische klachten

·       Emotie-regulatieproblemen

·       Negatief zelfbeeld

Om voor vergoeding vanuit de zorgverzekering in aanmerking te komen moeten deze klachten wel zodanig van aard zijn dat een DSM 5 stoornis kan worden vastgesteld.

Er is betrouwbare informatie beschikbaar over psychische klachten op de website van wijzijnmind.nl en thuisarts.nl

Welke klachten niet?

Als er sprake is van onderstaande psychische klachten en stoornissen, kunt u bij een andere zorgaanbieder beter geholpen worden.

·       ADD, ADHD

·       Alcohol- of drugsafhankelijkheid

·       Eetstoornissen

·       Psychotische stoornis

·       Ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid

De praktijk biedt behandelingen in de Nederlandse taal. Het is belangrijk dat we elkaar goed begrijpen. Spreekt u geen Nederlands, dan kan ik u helaas niet behandelen.

Twijfelt u of u bij mij aan het goede adres bent? Neem vooral contact op om te overleggen. Als tijdens de intake of de behandeling blijkt dat uw klachten te zwaar of te complex zijn, verwijs ik u door naar de Specialistische GGZ.

E-mailen
Bellen