Psychologiepraktijk

Mentaal  Sterker   

Psychologische Behandeling 

Psychologiepraktijk Mentaal Sterker biedt kortdurende generalistische  behandeling aan volwassenen bij wie sprake is van lichte tot matige psychische klachten.

Het doel van behandeling is om meer inzicht te krijgen in wie u bent als persoon, hoe uw klachten zijn ontstaan en wat maakt dat deze tot nu toe blijven bestaan. De behandeling  wordt uitgevoerd door een GZ-psycholoog en is veelal gericht op het verhelderen of veranderen van gedachten, gevoelens en gedrag. Het heeft als doel de klachten te verminderen en de zelfkennis, zelfacceptatie en het algehele welbevinden te vergroten

Oftewel: ervoor te zorgen dat u weer lekkerder in uw vel zit. 

De zelfkennis, ervaringen en handvatten die u opdoet tijdens de behandeling gaat u vervolgens in uw dagelijks leven toepassen, zodat uw zelfredzaamheid en veerkracht vergroot worden. 

Kortdurende generalistische behandeling, belangrijke speerpunten:

  • Het transdiagnostisch, oplossingsgericht behandelen: de hulpvraag van de cliënt staat centraal en niet de aandoening die volgens de classificatie uit de DSM is toegevoegd.
  • Er wordt niet gewerkt volgens standaard aandoeningsgerichte richtlijnen, maar er wordt maatwerk geleverd op basis van richtlijnen en bewezen effectieve interventies met ruimte voor innovaties en de toepassing van nieuwe inzichten.
  • De andere attitude van de behandelaar: los kunnen laten, risico’s durven nemen, transparant en zelfkritisch zijn, aansluiten bij de cliënt en minder op je eigen wensen/behoeften (om iemand te helpen/helemaal beter te maken) om daarmee het zelf-herstellend vermogen van de cliënt te bevorderen.
  • Het grote lerend vermogen: organisaties en behandelaren beschikken over een grote drive om continu te reflecteren, leren en te verbeteren op basis van data, van nieuwe inzichten en van elkaar.
E-mailen
Bellen